Tiến độ xây dựng chung cư Lạc Hồng Lotus

Chung cư Lạc Hồng Lotus đang tiến hàng xây dựng móng và hầm. Chủ đầu tư Lạc Hồng cam kết bàn giao nhà đúng tiến độ quý II/ 2018.